Petak, 29 Listopad 2021 11:57

Podrška USAID-a u borbi protiv trgovine ljudima u BiH

Američka agencija za međunarodnu suradnju (USAID) danas (28.10.2021.g.) je potpisom ugovora s četiri nevladine organizacije nastavila kontinuiranu podršku u procesu borbe za poštivanje svih ljudskih prava.

Potpisom ugovora o dodjeli granta u hotelu Europa u Sarajevu, organizacije Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“, Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke i Centar ženskih prava, provodit će projekte namijenjene borbi protiv trgovine ljudima.

„Danas u okviru programa USAID/INSPIRE potpisujemo programe dodjele grantova za četiri organizacije civilnog društva, pred kojima je izazovan zadatak zaštite i pružanja podrške žrtvama trgovine ljudima. Vlada Sjedinjenih Američkih Država već duži niz godina pomaže i pruža podršku Bosni i Hercegovini u ovoj borbi kroz usvajanje zakona po međunarodnim standardima, pružanje direktne podrške žrtvama trgovine ljudima, te kroz monitoring i evaluaciju primijenjenih zakona i politika. Moram reći da je naše partnerstvo s drugim institucijama uspješno. Bosna i Hercegovina pojačala je svoje kapacitete što se najbolje ogleda u činjenici da je unaprijeđena na nivo 2. Iako smo sretni zbog ostvarenog uspjeha, veoma je važno da znamo da naš posao nije završen i da je pred nama još mnogo aktivnosti. Upravo zbog toga sam sretna što danas potpisujemo sporazume o dodjeli grantova s četiri organizacije koje se sada pridružuju našoj borbi“, istakla je Courtney Chubb, direktorica Misije USAID-a u BiH.

Za njihova četiri projekta bit će utrošeno 660.000 KM u naredne jednu do dvije godine, ovisno o trajanju potpisanog ugovora. Ovo su ujedno i prvi ugovori u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) namijenjeni borbi protiv trgovine ljudima, a u naredne četiri godine USAID će dodijeliti ukupno 2 milijuna dolara za aktivnosti namijenjene borbi protiv trgovine ljudima, a koje će se provoditi na području Bosne i Hercegovine.

„Bosna i Hercegovina se već dugi niz godina suočava s problemom trgovine ljudima. Svakodnevne okolnosti koje se dešavaju u našem društvu izazvane teškom ekonomskom situacijom i pandemijom koronavirusa, dovele su do toga da se trgovina ljudima razvija brže i intenzivnije u odnosu na prethodni period. Moram napomenuti da trgovina ljudima predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava, a na osnovu statistika podjednako se trguje i muškarcima i ženama. Ono što je poražavajuće, prema našim posljednjim izvještajima je da su žrtve u velikoj mjeri djeca i to u procentu od preko 50%. BiH se u borbi protiv trgovine ljudima oslanja na međunarodne partnere, ali pored njih važan dio su organizacije civilnog društva“, dodala je Stanislava Tanić, šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti BiH.

Prema Izvještaju o suprotstavljanju trgovini ljudima za 2021. godinu Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, Bosna i Hercegovina je unaprijeđena s nivoa 2 Nadzorne liste na nivo 2. Nivo 2 definira zemlje i teritorije čije vlade nisu u potpunosti uskladile svoja nastojanja s minimalnim standardima, ali ulažu značajne napore u cilju standardizacije.

„Ljudi često misle da se trgovina ljudima ne događa oko njih i da nije prisutna u njihovom bližem okruženju. Međutim, postoje različiti, suvremeni oblici trgovine ljudima. Stoga je važno da pružimo podršku osobama koje su već postale žrtvama trgovine ljudima, ali i da redovno osvješćujemo građane da su oni ili njihova djeca potencijalne žrtve. Odabrane četiri organizacije usko surađuju s institucijama vlasti na provođenju državne Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i imaju značajno iskustvo u ovoj oblasti. Stoga vjerujem da ćemo uskoro imati vidljiv napredak u sprječavanju trgovine ljudima“, rekao je Jasmin Bešić, direktor programa USAID/INSPIRE.

Međunarodni fond solidarnosti EMMAUS, će u narednom periodu jačanjem kapaciteta i podizanjem svijesti profesionalaca iz institucija i nevladinog sektora, te rizičnih skupina i javnosti raditi na poboljšanju procesa identifikacije i minimiziranja poslijetraumatskog procesa naknadnog uključivanja žrtvi u društvo, koje najčešće nastaje uslijed opće neupućenosti i nerazumijevanja sredine.

Osnivanjem prihvatilišta, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ će na području Doboja, Brčkog, Bijeljine i Zvornika osigurati sigurni prostor za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i djecu koja su u riziku da postanu žrtve kaznenih djela. Jačanjem kapaciteta profesionalaca i predstavnika institucija nadležnih za podršku žrtvama trgovine ljudima, Otaharin će unaprijediti procese rada sa žrtvama, te pozitivno uticati na svijest građana.

Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke će u narednih 12 mjeseci razviti sistem pružanja anonimne pomoći potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, te aktivno raditi na poticanju prijave kriminalnih aktivnosti na način da kroz koordiniranu komunikaciju i djelovanje s nadležnim tijelima vlasti i organima gonjenja, sigurnost žrtve bude na prvom mjestu.

Centar ženskih prava će unaprijediti zaštitu prava žrtava u kaznenim postupcima, te će uspostavljati suradnju i koordinaciju između aktera na svim nivoima vlasti u BiH. Multidisciplinarnim pristupom olakšat će se identifikacija žrtava trgovine ljudima, te će se podići opća svijest o zaštiti ljudskih prava.

Pripreme za prve projektne aktivnosti organizacija su već u tijeku uz koordinaciju i komunikaciju s nadležnim državnim tijelima.

U borbi protiv trgovine ljudima neophodna je uključenost svih nivoa vlasti, ali i društva u cijelosti.

usaid druga