Utorak, 29 Listopad 2019 12:51

TAJNIŠTVO

TAJNIŠTVO

Operativnim poslovanjem, aktivnostima, programima Crvenog križa ŽZH rukovodi Tajnik Crvenog križa ŽZH. Također, Tajnik Crvenog križa ŽZH odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje, te je nalogodavac za izvršenje financijskog plana. Tajnik je rukovoditelj Stručne službe te je odgovoran Predsjedništvu Crvenog križa ŽZH, koje ga i bira na mandat od četiri godine.

Tajnik Crvenog križa ŽZH obavlja sljedeće poslove (izvod iz Statuta, čl. 37.):

  • uz pomoć Stručne službe priprema sjednice Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela i utvrđuje nacrte dokumenata iz nadležnosti Predsjedništva, Skupštine i radnih tijela,
  • provodi odluke Skupštine i Predsjedništva,
  • koordinira rad radnih tijela,
  • rukovodi Službom traganja,
  • nalogodavac je za izvršenje financijskog plana,
  • odgovoran je za financijsko-materijalno poslovanje,
  • donosi u skladu sa Zakonom i aktom o sistematizaciji Odluku o prijemu izvršitelja u Stručnoj službi i o tome obavještava predsjednika i Predsjedništvo,
  • donosi Odluke o angažiranju izvršitelja za rad po ugovoru o djelu za obavljanje određenih poslova,
  • u skladu sa Zakonom i financijskim planom potpisuje ugovore o radu zaposlenicima Stručne službe,
  • prati i koordinira rad rukovodstva organizacija Crvenog križa općina i grada i predlaže Predsjedništvu mjere za poboljšanje rada.

Tajnik Crvenog križa ŽZH (12.07.2019.-) – JOSIP ZELENIKA

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 13 Studeni 2019 08:35
Više u ovoj kategoriji: « SLUŽBA TRAGANJA UPRAVNA TIJELA »