Ponedjeljak, 22 Travanj 2024 17:23

CK Široki Brijeg: Javni poziv za popunu pozicija na određeno vrijeme

Crveni križ grada Širokog Brijega, za potrebe projekta „ŠIROKOBRIJEŠKE SESTRE – KUĆNA NJEGA“, a koji se financira sukladno odredbama Ugovora za provedbu projekta potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice u 2024. godini, KLASA: 402-03/24-01/07, URBROJ: 524-07-03-01/3-24-3 od 12. travnja 2024. godine, objavljuje sljedeći

J A V N I   P O Z I V
ZA POPUNU POZICIJA NA ODREĐENO VRIJEME (12 MJESECI)

I – NAZIV I POZICIJA

1) Medicinska sestra/tehničar – dva (2) izvršitelja

Opis poslova: prati opće zdravstveno stanje korisnika, provodi mjere sprječavanja infekcija i izolacije korisnika, nadzire uzimanje lijekova te brine o odlasku korisnika na kontrolne preglede, održava kontakt s liječnikom osobe o kojoj brine, ublažava psihičke teškoće uslijed osamljenosti, bolesti ili starosti te nastoji očuvati društvene kontakte korisnika s obitelji i prijateljima, prati bolesnike i pomaže im da dođu do liječnika, osigurava prijevoz te pomaže pri eventualnom smještaju u neku od ustanova, dogovara različite druge oblike pružanja zdravstvene i medicinske pomoći korisniku, poziva zdravstvenu ustanovu/liječnika u slučaju komplikacija.

Uvjeti: SSS – završena srednja škola medicinskog usmjerenja (medicinska sestra/ tehničar), položen vozački ispit za B kategoriju

2) Njegovatelj/ica – dva (2) izvršitelja

Opis poslova: pomaže starijim, bolesnim i osobama s invaliditetom tako da im priprema ili donosi hranu, pomaže pri nabavci, održavanju i čišćenju stambenog prostora, brine o pranju i glačanju rublja, obavlja poslove poput plaćanja režija te pomaže pri kućanskim i ostalim poslovima, vodi brigu o osobnoj higijeni korisnika (umivanje, kupanje, brijanje i dr.), pomaže pri oblačenju i svlačenju, mijenja posteljinu, pomaže pri kretanju, kontaktira s obitelji osobe o kojoj brine, surađuje s medicinskim sestrama/tehničarima i drugim medicinskim osobljem.

Uvjeti: NK – završena osnovna škola, položen vozački ispit za B kategoriju

II – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za ispunjavanje uvjeta iz ovog javnog poziva za pozicije I-1 i I-2, kandidati moraju sljedeće dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici:

  • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena preslika, ne starije od 6 mjeseci)
  • Životopis (CV) s kontakt podacima
  • Uvjerenje/Svjedodžba o završenom školovanju (ovjerena preslika)
  • Vozačka dozvola B kategorije (ovjerena preslika)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja (dostavit će samo izabrani kandidati po završetku procedure)
  • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (dostavit će samo izabrani kandidati po završetku procedure)

III – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA POZIV

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog javnog poziva mogu se dostaviti osobno (svakim radnim danom od 9 do 12 sati) ili preporučenom poštom na adresu:

Crveni križ grada Širokog Brijega, Matije Gupca bb, 88 220 Široki Brijeg
s naznakom „Prijava na javni poziv na poziciju (1. ili 2.) na određeno vrijeme“.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke (www.ck-zzh.org), odnosno najkasnije do 30. travnja 2024. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IV – DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni odnos na određeno vrijeme (Ugovor o radu) potpisat će se nakon provedenog postupka po ovom javnom pozivu i na temelju konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a radni odnos će se zasnovati na 12 mjeseci, odnosno do kraja provedbenog razdoblja projekta „ŠIROKOBRIJEŠKE SESTRE – KUĆNA NJEGA“.

Sa svim kandidatima koji ispune uvjete predviđene ovim pozivom, Povjerenstvo za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – intervju, a sve sukladno internim aktima Crvenog križa grada Širokog Brijega, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi (u životopisu).

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke (www.ck-zzh.org), odnosno najkasnije do 30. travnja 2024. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji se prijavljuju za poziciju I-2 (njegovatelj/ica) unaprijed prihvaćaju, o trošku Crvenog križa grada Širokog Brijega, pohađati program osposobljavanja za njegovatelje u trajanju od 500 školskih sati.

Napomena za sve kandidate: Ako kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na ovaj poziv, s istim će biti raskinut ugovor o radu.

Skeniran Poziv možete preuzeti na sljedećem linku.

Broj: 35-1-20/24
Široki Brijeg, 22. travnja 2024. godine

Josip Zelenika, s.r.
Voditelj projekta

Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 22 Travanj 2024 18:09